svenska internet slang

svenska internet slangCategory:Slang – Wikipedia
Pages in category "Slang" The following 152 pages are in this category, out of 152 total. This list may not reflect recent changes . …

Slang – Wikipedia
Slang consists of a lexicon of non-standard words and phrases in a given language. Use of these words and phrases is typically associated with the subversion of a …

Leet – Wikipedia
Leet, l33t, leetspeek, eller 1337, är språkbruk inom bland annat online-kulturen. Det uppkom under 1980-talet i hacker-kretsar, till att börja med som ett sätt …

MILF (slang) – Wikipedia
MILF, en akronym för "Mother/Mom/Mum I'd Like to Fuck", är en term som allmänt betraktas som vulgär. Benämningen kommer från amerikansk ungdomskultur och syftar …

cum – Wiktionary
Nov 09, 2016 · Conjunction . cum. Used in indicating a thing with two or more roles, functions, or natures, or a thing that has changed from one to another. But instead …

Kreativpedagogik.se – Sfi-länkar – sajter på Internet som …
Sfi-länkar – sajter på Internet som är bra när man vill lära sig svenska och hur landet fungerar:

DEN SVENSKA Självmordsguiden – Självmorden
Syftet med denna sida är att på ett så objektivt sätt som möjligt försöka redovisa samtliga självmordsmetoder som existerar i denna värld.

Polandball – Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Polandball, also known as countryball, is a user-generated internet meme. The meme began on the /int/ board of Krautchan.net in 2009. The meme takes the form of large …

Kiss Me (2011) – IMDb
Directed by Alexandra-Therese Keining. With Ruth Vega Fernandez, Liv Mjönes, Krister Henriksson, Lena Endre. A young woman engaged to be married finds herself in an …

Leave a Reply