svenskt näringsliv bryssel

svenskt näringsliv brysselSvenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv delar årligen ut ett pris till en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda.

Om Svenskt Näringsliv – svensktnaringsliv.se
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

Leave a Reply